Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập các site giả mạo tránh bị hack tài khoản và dính virus

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Synodic Month
1.422 4 10

Synodic Month

Truyện tranh Triangle
1.667 4 21

Triangle

Truyện tranh The Dress
2.270 9 22

The Dress

Truyện tranh Winter Rose
674 2 4

Winter Rose

Truyện tranh Stigma
6.479 3 15

Stigma

Truyện tranh X-Men Phoenix EndSong
3.110 2 9

X-Men Phoenix EndSong

Truyện tranh Ultimatum
18K 2 17

Ultimatum

Truyện tranh Ultimate Origin
2.457 1 16

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
4.572 2 10

Ultimate Power

Truyện tranh Sayonara no hate ni
917 4 16

Sayonara no hate ni

Truyện tranh The Fairy and the Hunter
1.784 6 10

The Fairy and the Hunter

Truyện tranh Tooryanse
1.117 2 8

Tooryanse

Truyện tranh Snow White 94
1.241 4 13

Snow White 94

Truyện tranh Siêu nhân may mắn
43K 9 95

Siêu nhân may mắn

Truyện tranh Window
3.169 7 15

Window

Truyện tranh Wish One shot
1.527 2 13

Wish One shot

Truyện tranh Tsuki to Himawari
3.284 6 76

Tsuki to Himawari

Truyện tranh The Nightmare of Fabrication
1.685 5 25

The Nightmare of Fabrication

Truyện tranh Riki-Oh - Lực Vương
400K 36 345

Riki-Oh - Lực Vương

Truyện tranh Scary book
9.469 1 29

Scary book

Truyện tranh Wild Kiss
2.333 4 20

Wild Kiss

Truyện tranh The Face Burglar
8.322 3 42

The Face Burglar

Truyện tranh Skin & bone
11K 5 39

Skin & bone

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
21K 2 40

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Spider-man Noir
7.352 4 43

Spider-man Noir

Truyện tranh Sprout
13K 14 66

Sprout

Truyện tranh Sora Sora
8.994 15 66

Sora Sora

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
3.303 2 11

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Samurai Champloo
15K 5 97

Samurai Champloo

Truyện tranh Princess of The Stars
1.186 5 15

Princess of The Stars

Truyện tranh Touhou - A Bright Future
1.897 3 18

Touhou - A Bright Future

Truyện tranh Roommates
3.015 1 10

Roommates

Truyện tranh Tsuki iro secret
2.774 6 38

Tsuki iro secret

Truyện tranh Yuuhi Romance
11K 4 75

Yuuhi Romance

Truyện tranh Project Doll-Phone
2.269 12 32

Project Doll-Phone

Truyện tranh Short Program 3
5.411 3 28

Short Program 3

Bình luận mới